Això què és? - El matrimoni - Avanç

¿Cómo calificaría este episodio?

Això què és?