Ho Has Vist!?Per a què serveix un marit

¿Cómo calificaría este episodio?

Ho Has Vist!?

Ho Has Vist!? a la carta