Jo Soc Erasmus

Jo Soc Erasmus a la carta

2020

L'Erasmus no té edat

3,0 11 x
Quan parlem d'Erasmus tots pensem en joves estudiants universitaris d'uns 20 anys d'edat. Però aquestes beques van molt més enllà. El programa Erasmus+ està pensat per a qualsevol persona que vulgui formar-se a l'estranger, des de la infantesa fins a l'edat adulta, sense límits d'edat. I de la mateixa manera, aquestes bequ...

Els mestres també poden fer un Erasmus

3,0 22 x
A Jo soc Erasmus descobrim noves històries de persones que han fet un Erasmus: un periodista i un docent.

I-Portunus, l'Erasmus dels artistes

4,0 19 x
Jo soc Erasmusdescobreix la nova becai-Portunus, promoguda per laUnió Europea, que permet als professionals de la cultura també poden gaudir de l’experiènciaErasmus. És el cas del coreògraf i ballaríRoberto Olivanque gràcies a aquest programa ha pogut fer un Erasmus a Porto on ha treballat conjuntament amb una companyia de...

Erasmus en pràctiques

3,0 11 x
Les bequesErasmusno són només per a estudiants universitaris. Els estudiants deFormació Professionaltenen l’oportunitat de cursar les pràctiques a l’estranger gràcies a la beca. És el que van fer en Pablo Mariño i la Carmen Jiménez. Arran de l’Erasmus i les pràctiques a Paimpol, en Pablo va obrir Bluscus, una empresa de tu...

Esport durant l'Erasmus

3,0 9 x
Practicar unesport d’alt nivellno és incompatible amb fer unErasmus. De fet, una bona elecció de centre acadèmic fins i tot et pot ajudar a perfeccionar la teva modalitat esportiva.

Amor i desamor en temps d'Erasmus

3,0 11 x
L’amor es presenta quan menys ho esperes i l’Erasmusés una molt bona oportunitat per trobar-lo. En els 30 anys de programa, 3 de cada 4 estudiants troben parella i més d’un milió de nadons han estat fruit d’aquestes històries romàntiques. Tot i això, no totes les històries tenen un final feliç.
Archivo