Gent de paraula - Teresa Gimpera - "Com era model, vaig ser una mica la imatge de la Gauche Divine"

¿Cómo calificaría este episodio?

Gent de paraula